Aspelin Ramm ønsket å energieffektivisere ventilasjon i bygg A.

Løsningen ble å bytte gml. takaggregater til nye aggregater fra Covent, med innebygget inspeksjonsgang.

Turtallsregulerte kammervifter, integrert styretavle i aggregat, kjøle og varmebatterier inne i servicerom.