Boligprosjekt for JM Norge as.

89 stk leiligheter med balansert ventilasjon og avtrekksvarmepumpe for oppvarming av forbruksvann.

Ventilering av garasje og bodarealer.